Altinn

Altinn er en plattform for å lage elektroniske skjema og tjenester for offentlige virksomheter. Ved at mange tjenesteeiere (etater mv.) går sammen om å utvikle en felles løsning, sikrer det at løsningen inneholder mye generisk funksjonalitet som alle tjenesteeiere kan dra fordel av.

Platform as a Service (PaaS)

Altinn er det offentliges Cloud Computing-løsning og tilbyr tjenesteeierne en felles plattform for å utvikle og drifte skjemaer og tjenester.

Portal for næringslivet

I tillegg til å være en plattform for tjenesteutvikling, er Altinn også en nettportal hvor næringslivet kan finne relevante tjenester og mye kvalitetssikret informasjon.

  • Felles skjemakatalog med nær 1100 skjemaer og avansert søk og filtrering
  • Alle skjemaer har en informasjonsside om skjemaet som er bygd opp på samme måte
  • Starte og drive bedrift inneholder det etablerere og små/mellomstore bedrifter trenger å vite for å starte og drive bedrift
  • Skjemaer og tilhørende regelverk er knyttet sammen via emnekart
  • Egen katalog over alle statlige støtteordninger til næringslivet
  • Hjelp for bruk av Altinn
Publisert: 12.04.2011cmsadmin