Altinndagen - program

Altinndagen 2014

Se også detaljert program.

Altinn i det store bildet

09:00-11:00
Hva er Regjeringens planer for Altinn som verktøy for digital forenkling? Hva betyr Altinn som felleskomponent? Hvordan har Brønnøysundregistrene tenkt å bruke Altinn i den nye forenklingssatsingen framover?
Med statssekretær for næringsministeren, Lars Jacob Hiim, arkitekturansvarlig Bjørn Holstad fra Difi og Brønnøysundregistrenes direktør Lars Peder Brekk.
--- Pause med lunsj og mulighet til å besøke våre utstillere ---

Samarbeid for bedre brukeropplevelser - hva gjør andre?

12:00-13:30
Konflikten mellom organisatorisk kompleksitet og enkelhet for brukerne er en kjerneutfordring i digital publikumskontakt. Utfordringen er møtt på ulike måter i ulike samfunnssektorer, ulike fagmiljøer og ulike land.
Spennende aktører fra våre nærmeste naboland viser ferske erfaringer og resultater på Altinndagen.
--- Pause med mulighet til å besøke våre utstillere ---

Slik skal vi bruke Altinn

14:00-15:30
Statsetater og kommunesektoren har nye og annerledes planer for sin bruk av Altinn. Flere av dem er klare for å dele tankene sine med andre på Altinndagen.

innovation@altinn

14:00-15:30
Altinns laboratorium for nye ideer og konsepter som verden er nesten moden for. Deltakerne viser egne påfunn, suksesser og (kanskje) nederlag.

Publisert: 05.11.2014lba