Deltakere - Altinndagen 2014

Altinndagen 2014

Disse kommer på Altinndagen 2014.
(Listen viser deltakere som har godtatt at deres deltakelse publiseres.) 

Lise Alsaker, Brønnøysundregistrene
Mohamed Baqer Altamimi, Skatteetaten
Ragnhild Olin Amdam, Direktoratet for byggkvalitet
Rune Andersen, Statens pensjonskasse
June Kristin Andresen, Statens legemiddelverk
Gry Arbøll, Basefarm AS
Laura Arlov, SKD
Håvard Aspenes, Sariba AS
Anders Asperheim, Mesan AS
Hilde Marie Husebye Auberg, Mattilsynet
Heidi Austlid, IKT-Norge
Lars Vegard Bachmann, Brønnøysundregistrene/Altinn
Brynhild Bakken Kvernmo, Sticos AS
Anne Herseth Barlo, SAK
Robert Baumann, Basefarm AS
Anne Sørensen Behdad, Skatteetaten
Anita Granli Bekkedal, Visma Services Norge AS
Jan Åge Berg, Brønnøysundregistrene/Altinn
Siri Berg Trujillo, UD-Utenriksdepartementet
Ole-Magnus Bergby, Computas
Ewa Bertilsson, Grensetjänsten
Lars-Roger Billingsø, Statistisk sentralbyrå
Morten Bjerkhaug, Bedriftsforbundet
Elin Bjønnes, HELFO
Hans-Jørgen Blomseth, NFD
Anders Blystad, Visma Services Norge AS
Solveig Borgland, Statens sivilrettsforvaltning
Harald Brandsås, Revisorforeningen
Petter Braskerud, Brønnøysundregistrene/Altinn
Per Bratterud, Mattilsynet
Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
Finn Christian Brøndal, Dataess AS
Hanne Buch, Nærings- og fiskeridepartementet
Rita Burdahl, Statens pensjonskasse
Anne Helene Bølstad, Statens vegvesen
Odd Bjarte Børtveit, Maestro Soft AS
Inge Carlén, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Grethe-Lill Carlsen, NAV
Vanja Christensen, Telemark fylkeskommune
Espen Christiansen, Bluegarden AS
Steinar Cook, UNIT4 Agresso AS
Camilla Dahl, Arbeids- og velferdsdirektoratet
Frank Dahle, Itera Norge AS
Kjersti Dalland, Fiskeridirektoratet
Andreas Didriksen, Brønnøysundregistrene
Khoa Dang Do, Skatteetatens IT- og servicepartner 
Francis D'Silva, Accenture
Kenneth Dybdahl, Basefarm AS
Torgrim Dynna, Økonomiforbundet
Irene Eide, Trondheim kommune
Torbjørn Eik-Nes, Accenture
Geir Eilertsen, Direktoratet for arbeidstilsynet
Morten Ekanger, Tripletex AS
Tanja Eliesen, Brønnøysundregistrene
Anne-Brit Elvestad, Husbanken
Torstein Engen, EVRY AS
Øystein Engeskar, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
Frode Preber Ettesvoll, More Software Solutions AS
Joar Fagerli, Solidus AS
Trygve Falch, Statistisk sentralbyrå
Anne Farseth, Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Jørgen Ferkingstad, Brønnøysundregistrene/Altinn
Per Fjelde, Statistisk sentralbyrå
Nina Fladsrud, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Jon Folkedal, Statistisk sentralbyrå
Stein Fossberg, Innovatec
Leo Gasnier, Brønnøysundregistrene/Altinn
Asle| Gjermundrød, Kystverket - Hovedkontor
Eirik Gjesteland, Accenture
Lars Sverre Gjølme, KS
Rune Gjørsvik, DSB
Geir Arne Glad, Brønnøysundregistrene
Camilla Glasø, KS KommIT
Bjarne L. Gram, EVRY AS
Ellen Gregusson, Systek AS
Helge Grindheim, Visma Software Labs AS
Morten Græsby, Brønnøysundregistrene/Altinn
Anne Grøndahl, Lånekassen
Tone Grønning, Stavanger kommune
Hermod Gundersen, Finale Systemer as
Elena Gustafsson, Skatteetatens IT- og servicepartner
Astrid Marie Haga, Oslo kommune, Næringsetaten
Sølvi Haraldsvik Hagen, Brønnøysundregistrene
Steinar Hagen, Visma Consulting
Anne Halvorsen, SAK
Andreas Hamnes, Brønnøysundregistrene/Altinn
Randi Brundtland Hansen, Brønnøysundregistrene
Thorleif V. Hansen, Stavanger kommune
Arild Hansten, Brønnøysundregistrene
Arild Haraldsen, Digi
Harald Harnang, Brønnøysundregistrene
Lene Harvik, Arbeidstilsynet Indre Østland
Rolf Hasle, Capgemini Norge AS
Trond Haukedal, Torvald Klaveness
Jan Havsås, Domstoladministrasjonen
Vibecke Hegge, Bærum kommune
Live Heltberg, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Coen Hendriks, Statistisk sentralbyrå
Eilif Hjelseth, Direktoratet for byggkvalitet
Trine Holm, Patentstyret
Bjørn Holstad, Difi
Jim Holt, Statistisk sentralbyrå
Cat Holten, Helsedirektoratet
Åsa Holtsmark, Statens Vegvesen Vegdirektoratet
Solfrid Fossholt Homble, Indra Navia AS
Margareth Horn, Brønnøysundregistrene/Altinn
Roy Horn, Brønnøysundregistrene/Altinn
Stig Hornnes, Difi
Berte Hove, HELFO
Sverre Hovland, Brønnøysundregistrene
Hilde Huse, Hamar kommune
Knut Høylie, NARF
Fredrik Mork Håskjold, Agrodata AS
Frithjof Magnus Indseth, Skatteetaten
Ketil Ingebrigtsen, Brønnøysundregistrene
Per-Bjørnar Iversen, Dataess AS
Rolf Jacobsen, Brønnøysundregistrene/Altinn
Arild Jansen, Universitetet i Oslo
Jørn Jevne, KLP
Turid Johansen, Det Digitale Østfold
Kristian Johansson, Skatteetatens IT- og servicepartner
Grethe Johnsrud, Statistisk sentralbyrå
Randi Just, Legemiddelverket
Lise A Dahl Karlsen, Brønnøysundregistrene
Sara Khelifi, NAV IKT
Kirsti Kierulf, KommIT
Alise Kjelling, Brønnøysundregistrene/Altinn
Hilde Kjølset, Helsedirektoratet
Morten Kjølstad, Finanstilsynet
Jan Olav Knutsen, Statens Kartverk
Eirik Kollerøy, Bedriftsforbundet
Tore Andre Kristiansen, Direktoratet for arbeidstilsynet
André Kristianslund, Skatteetaten
Iren Kroknes, Brønnøysundregistrene
Brita Kyte, Norges forskningsråd
Aksel Ladegaard, Dataess AS
Dirk Lammering, Brønnøysundregistrene/Altinn
Tron Landsnes, Gjensidige Forsikring ASA
Thomas Langaard, EVRY AS
Marius Langeland, Skandiabanken AB NUF
Christian Langvatn, Sticos AS
Hilde Grevskott Larsen, Direktoratet for byggkvalitet
Kjersti Lauritzen, Brønnøysundregistrene
Eva Beate Lien, Brønnøysundregistrene/Altinn
Heidi Therese Lilleskare, Statens pensjonskasse
Espen Linløkken, Sticos AS
Mona Naomi Lintvedt, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Leif Ludvigsen, Microsoft
Christine Lunde, Statens legemiddelverk
Roar Lyby, Skatt øst
Terje Løken, Skatteetatens IT- og servicepartner
Torbjørn Løken, CSC Norge AS
Beate Løvaas, Bærum kommune
Carl-Olav Løvald, Mesan AS
Knut Matre, Riksrevisjonen
Monika Meisler, Patentstyret
Torbjørn Meland, Steria AS
Olav Melteig, Brønnøysundregistrene
Torunn Meosli, Brønnøysundregistrene
Eirik Mikkelsen, Brønnøysundregistrene/Altinn
Bettine D. Mjåland, Systek AS
Torbjørn Moen, Oslo kemnerkontor
Ketil Moen, Statens vegvesen
Jan Rune Monsen, CSC Norge AS
Helena Morgonsköld, Bolagsverket
Håvard Mork, NFD
Eivind Myre, Visma Software Labs AS
Åsmund Mæhle, Bouvet ASA
Bente Mæhlum, Utlendingsdirektoratet (UDI)
Dan Remi Mørk, Brønnøysundregistrene/Altinn
Joachim Mørk-Eidem, Brønnøysundregistrene/Altinn
Geir Vidar Mørner, Statens Kartverk
Hilde Mari Måsøy, Brønnøysundregistrene/Altinn
Lisbet Nederberg, Skedsmo kommune
Søren Neergaard Olsen, Erhvervsstyrelsen, Danmark
Jan Erik Nerdal, Brønnøysundregistrene/Altinn
Espen Nord Eidene, Finansdepartementet
Frode Nordfjellmark, Brønnøysundregistrene
Sidsel Nordhagen, Helsedirektoratet
Ingrid Nordli, Norges forskningsråd
Chris Nybacka, Brønnøysundregistrene
Per Olav Nyborg, Kommuneforlaget
Tor Nygaard, Brønnøysundregistrene
Peder Næs, Statistisk sentralbyrå
Jan Otto Næss, Kystverket
Erik Nøkleby, Skatteetatens IT- og servicepartner
Roger Stenbakk Olsen, Brønnøysundregistrene/Altinn
Åsa Karen Otterstedt, Folkehelseinstituttet
Michael Pande-Rolfsen, KS KommIT
Edvard Pedersen, Brønnøysundregistrene
Torbjørn Pedersen, EVRY AS
Randi Sandum Pedersen, Lørenskog kommune
Kristin Lund Petersen, Skatteetatens IT- og servicepartner
Ole-Petter Pettersen, NAV IKT
Pooya Poornikdast, Basefarm AS
Ståle Prestøy, Statens vegvesen
Bodil Rabben, Capgemini Norge AS
Hilde Rafaelsen, Brønnøysundregistrene/Altinn
Mehran Raja, Difi
Espen Ramsbacher, IBM Norge
Per Kristian Ramstad, Skedsmo kommune
Tom Henning Rimestad, Skandiabanken AB NUF
Martin Ringel, Brønnøysundregistrene/Altinn
Thea Ringstad, Nærings- og fiskeridepartementet
Jon Arve Risan, Statens pensjonskasse
Bjørn Rollheim, Steria AS
Christina Rypdal Stabe, Maestro Soft AS
Øyvind Rørstad, Skatteetatens IT- og servicepartner
Anne Røysland, Trondheim kommune
Ove Sagen, Økonimioforbundet
Barbro Saltermark, Brønnøysundregistrene
Sunniva Sande, UNIT4 Agresso AS
Mari Sandelien, Statistisk sentralbyrå
Hans Petter Schive, Skatteetatens IT- og servicepartner
Karen Marie Schnell, Skatteetaten
Anna Schultz, Direktoratet for Byggkvalitet
Truls Selnes, Skatteetaten
Alf Selnesaunet, Landbruksdirektoratet
Halvor E. Sigurdsen, NHO
Svein Sikle, Digitale Gardermoen IKS
Hanne Siverts, Basefarm AS
Steinar Skagemo, Difi
Ann-Kristin Skarbøvig, Steria AS
Andreas Skaret, Bouvet ASA
Olav Skarsbø, Difi
Trygve Skibeli, Capgemini Norge AS
Lars-Erik Sletner, Bedriftsforbundet
Inger Helene Smedstad, Statistisk sentralbyrå
Pelle Sneen, Accenture
Kjell Solbrekken, Direktoratet for økonomistyring
Mikael Sondell, Grensetjänsten
Margrete Sponland, Maestro Soft AS
Kim Storvold, Dataess AS
Andreas Strandskog, Bedriftsforbundet
Tone Lise Strøm, Brønnøysundregistrene
Ellen Strålberg, Difi
Kristian Styrvoll, Brønnøysundregistrene/Altinn
Børre Sundberg, Accenture
Cathrin Sundvall, Oslo kommune, Næringsetaten
Johnny Svardal, DSB
Bredo Swanberg, Brønnøysundregistrene/Altinn
Widar Swensen, Skatteetatens IT- og servicepartner
Dag Olav Sæther, Solidus AS
Petter Sætherbakken, Decisive AS
Hege Sæthre Lind, Brønnøysundregistrene
Ragnhild Tafjord, Brønnøysundregistrene/Altinn
Mona Elisabeth Terning, NAV IKT
May Thori, Zalaris HR Services AS
Bertil Tiusanen, Difi
Vidar Tonning, Dataess AS
Torgeir E. Torgersen, Skatteetaten
Vincent Hoa Tran, Statens pensjonskasse
Zubi Ullah, Oslo kommune, Næringsetaten
Lars van Marion, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Vegard Vang, Syscom AS
Hanne Vestergaard, Erhvervsstyrelsen
Grethe Viksaas, Basefarm AS
Helga Oddny Hortemo Vikøren, Skatteetatens IT- og servicepartner
Trond Vinterstø, Skatteetatens IT- og servicepartner
Britt Visedo, Bluegarden AS
Øyvind Vågan, Brønnøysundregistrene
Simon Warthoe, Erhvervsstyrelsen
Kjell Weding, Løten kommune
Mette Gunn Westby, Skatteetatens IT- og servicepartner
Håvard Wiik, Skedsmo kommune
Lisa Wold Eriksen, Statistisk sentralbyrå
Jorunn Elisabeth Ødegaard, Skatteetatens IT- og servicepartner
Aleksander Øines, KS
Astrid Øksenvåg, KS KommIT
Per Christian Øren, Knowit
Øystein Øvrebø, Fiskeridirektoratet
Anne-Mette Øvrum, Sør-Odal kommune
Eli Aastad-Hansen, Lørenskog kommune
Frank Åseli, Brønnøysundregistrene/Altinn
Publisert: 24.10.2014lba