Altinndagen 2016

Banner - Altinndagen 2016Altinndagen er et årlig arrangement for digitaliseringsaktører i offentlig forvaltning og konsulent-/leverandørbransjen på IKT-området. 

Hvor? Radisson Blu Scandinavia Hotell, Holbergsgate 30, Oslo
Når? Mandag 28. november 2016 kl. 12:30 til tirsdag 29. november 2016 kl. 13:00

Årets samling markerer at Altinnorganisasjonen og samarbeidspartnerne er i full gang med å realisere den nye Altinnstrategien, Altinn for en ny tid. Programmet skal vise status og gi inspirasjon for oppfølging på alle de fire satsingsområdene i strategien.

Se fullstendig program her

Mandag 28. november kl. 12:30 - 16:00

Innleder: Statssekretær for næringsministeren, Lars Jakob Hiim
Satsingsområdet «Støtte til myndighetsutøvelse»
Nye tjenester. Nye hjelpemidler. Utviklerne deler erfaringer.
• Satsingsområdet «Brukerorientering»
Slik skal vi gjøre det lettere for gründere. Altinns designprosjekt. Brukerinvolvering.
• Middag på konferansehotellet kl. 17:00 (egen påmelding)

Tirsdag 29. november kl. 08:30 - 13:00

Innleder: Ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Jan Hjelle
• Satsingsområdet «Samhandling»
Altinn for kommunesektoren. Tjenester på tvers av forvaltningsnivå. Informasjonsforvaltning i samspill med Altinn.
• Satsingsområdet «Innovasjon og næringsutvikling»
Offentlig/privat Altinn-samarbeid. Samtykke; Altinn som tillitsinfrastruktur. Slik driver vi innovasjonssamarbeid.
• Samlingen avsluttes med lunsj kl. 12:00 - 13:00

Se fullstendig program her

Meld deg på!

Disse kan du møte på Altinndagen

Publisert: 18.10.2016lba