Deltakere - Altinndagen 2016

Disse kommer på Altinndagen 2016.
(Listen viser deltakere som har godtatt at deres deltakelse publiseres.)

Nader Aeinehchi, Skatteetaten
Morten Alfredsen, Direktoratet for byggkvalitet
Liv Solveigq Alfstad, Nordre Land Kommune
Bjarne Alme, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Kari Alvheim, Landbruksdirektoratet
Marit Andersen, SAP Norge AS
June Kristin Andresen, Statens Legemiddelverk
Laura Arlov, Skatteetatens IT- og servicepartner
Håvard Aspenes, Sariba AS
Cecilie Astrup Bustad, Lotteri- og stiftelsestilsynet
Hilde Husebye Auberg, Mattilsynet
Lars Vegard Bachmann, Brønnøysundregistrene/Altinn
Tone Bakkerud, Finanstilsynet
Helge Bang, Direktoratet for forvaltning og IKT
Anne-Marthe Nygård Basso, Stavanger kommune
Anne Sørensen Behdad, Skatteetatens IT- og servicepartner
Anita Granli Bekkedal, Visma
Jan Åge Berg, Brønnøysundregistrene/Altinn
Mats Berg, Politiets IKT-tjenester
Ole-Magnus Bergby, Computas AS
Atle Bergfjord, Capgemini Norge AS
Arne Berner, Direktoratet for forvaltning og IKT
Ewa Bertilsson, Grensetjänsten
Stina Birkeland, Sopra Steria
Nina Bjerkreim-Hanssen, Sem & Stenersen Prokom AS
Espen Blomdal, Datatilsynet
Hans-Jørgen Blomseth, Nærings- og fiskeridepartementet
Marit Elisabeth Bolstad, Nærings- og fiskeridepartementet
Per Bratterud, Mattilsynet
Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
Mette Siri Brønmo, Brønnøysundregistrene
Torkel Buarøy, Brønnøysundregistrene/Altinn
Rita Burdahl, Statens pensjonskasse
Svein Henning Byrøygard, Gjøvik kommune
Odd Bjarte Børtveit, Maestro Soft AS
Terje Dale, Brønnøysundregistrene/Altinn
Henrik Dysthe, Oslo kommune, Næringsetaten
Hanne Dølheim, Ås kommune
Trym Eidsheim, Nærings- og fiskeridepartementet
Pål Einarsen, Helsedirektoratet
Morten Ekanger, Tripletex AS
Kjetil Engerdahl, ØKOKRIM
David Eriksen, Eidsvoll kommune
Camilla Falch, Brønnøysundregistrene/Altinn
Jørgen Ferkingstad, Brønnøysundregistrene/Altinn
Hanne Finnøy, Brønnøysundregistrene/Altinn
Andreas Maasø Fjelldal, Brønnøysundregistrene/Altinn
Vibeke Fraenkl, Helsedirektoratet
Solrun Furunes, Brønnøysundregistrene
Leo Gasnier, Brønnøysundregistrene/Altinn
Christian Lilleåsen Gjelseth, Helsedirektoratet
Asle Gjermundrød, Kystverket
Helge Gjørven, Ungt Entreprenørskap Norge
Geir Anders Gløtvold, More Software Solutions AS
Ellen Gregusson, Systek AS
Morten Græsby, Brønnøysundregistrene/Altinn
Anne S. Grøndahl, Lånekassen
Svein Erik Grønmo, Brønnøysundregistrene
Elena Gustafsson, Skatteetatens IT- og servicepartner
Nina Thorsen Hageløkken, Eidsvoll kommune
Sølvi Hagen, Brønnøysundregistrene/Altinn
Maria Hakvaag, Helfo
Andreas Hamnes, Brønnøysundregistrene/Altinn
Hårek M Hansen, Etatenes fellesforvaltning
Arild Hansten, Brønnøysundregistrene/Altinn
Arild Haraldsen, Digi
Anne Hasselgreen, Bouvet
Stein Roar Haugan, Brønnøysundregistrene
Bente Haugen, Politiets IKT-tjenester 
Marthe Hauglin, Etatenes fellesforvaltning
Hjørdis Hoff, Acando
Bente Hole, Statistisk sentralbyrå
Lars Raymond Holm, Luftfartstilsynet
Trine Holm, Patentstyret
Cat Holten, Brønnøysundregistrene/Altinn
Margareth Horn, Brønnøysundregistrene
Roy Horn, Brønnøysundregistrene/Altinn
Berte Hove, Helfo
Ivar Husevåg, Brønnøysundregistrene
Marianne Høgvold, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Stig Ihle, Skedsmo kommune
Geir Jacobsen, Brønnøysundregistrene
Rolf Jacobsen, Brønnøysundregistrene/Altinn
Ina Jensen, Skatteetaten
Tommy Eirik Johnsen, Regnskap Norge AS
Ove Jordbakke, Skien kommune
Åsmund Jul Kjærgaard, KnowIt Dataess
Kjell Vidar Jørgensen, Ungt Entreprenørskap Norge
Lise A. Dahl Karlsen, Brønnøysundregistrene
Eva Helen Kjeldal, Computas AS
Alise Kjelling, Brønnøysundregistrene/Altinn
Jan Olav Knutsen, Kartverket
Else Marie Korsæth, Vestfold fylkeskommune
André Kristianslund, Skatteetaten
Erlend Kristoffersen, Basefarm AS
Aksel Ladegård, KnowIt Dataess
Dirk Lammering, Brønnøysundregistrene/Altinn
Joar Langeland, FCG
Hanne Lauritsen, Brønnøysundregistrene/Altinn
Lars Lersveen, Basefarm AS
Trine Levanger, Lotteri- og stiftelsestilsynet
Eva Beate Lien, Brønnøysundregistrene/Altinn
Solveig Røseth Lier, Vestfold fylkeskommune
Heidi Therese Lilleskare, Statens pensjonskasse
Trine Lind, Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans
Espen Linløkken, Sticos AS
Lene Linnerud, Helsedirektoratet
Nina Lorentzen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Jonas Lundberg, Garantiinstituttet for eksportkreditt
Christine Lunde, Statens legemiddelverk
Hilde Stranden Lystad, Bærum kommune
Terje Løken, Skatteetatens IT- og servicepartner
Hilde Majala, Brønnøysundregistrene
Monika Meisler, Patentstyret
Eirik Mikkelsen, Brønnøysundregistrene
Gunn Moe, Brønnøysundregistrene
Tina Moe, Brønnøysundregistrene/Altinn
Torbjørn Moen, Oslo kommune
Olve Molvik, Stavanger kommune
Geir Myrind, Skattedirektoratet
Christin Mørch, Brønnøysundregistrene/Altinn
Joachim Mørk-Eidem, Brønnøysundregistrene/Altinn
Jan Erik Nerdal, Brønnøysundregistrene/Altinn
Olaug Hana Nesheim, Direktoratet for byggkvalitet
Hege Marie Nielsen, Brønnøysundregistrene
Tor Kjetil Nilsen, Arkitektum AS
Ingrid Nordli, Norges forskningsråd
David Norheim, Brønnøysundregistrene/Altinn
Chris Nybacka, Brønnøysundregistrene
Chris Nybacka, Brønnøysundregistrene
Tor Nygaard, Brønnøysundregistrene
Ellen Nygårdsmoen, Helfo
Ole Kristian Næs, Vestfold fylkeskommune
Erik Strømnæss Nøkleby, Skatteetaten
Geir Arne Olsen, EVRY Norge AS
Nina Munthe Olsen, Direktoratet for forvaltning og IKT
Roger Stenbakk Olsen, Brønnøysundregistrene/Altinn
Michael Pande-Rolfsen, KS
Edvard Pedersen, Brønnøysundregistrene
Trond Pedersen, Sopra Steria
Kristin Lund Petersen, Skatteetaten
Bo Pettersson, Statens pensjonskasse
Ståle Prestøy, Statens vegvesen
Andreas Rafaelsen, Brønnøysundregistrene/Altinn
Espen Ramsbacher, IBM
Heidi Randem, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Erik Vesterhus Rasmussen, Helfo
Martin Ringel, Brønnøysundregistrene/Altinn
Jon Arve Risan, Statens pensjonskasse
Live Ryen, Tolga kommune
Ove Sagen, Økonomiforbundet
Hanne Saltnes, Brønnøysundregistrene/Altinn
Torgeir Sandberg, Digitale Gardermoen IS
Rune Sandland, Oslo kommune
Børge Sandnes, Giske kommune
Niklas Sandqvist, Bits AS
Hans Petter Schive, Skatteetatens IT- og servicepartner
Anna Schultz, Direktoratet for byggkvalitet
Einar Schøning, Statens Arbeidsmiljøinstitutt
Nirmalan Selvarajah, Norsk kulturrad
Gunn Severinsen, Computas AS
Trygve Skibeli, Miles Oslo
Geir Skomsøy, Helsedirektoratet
Espen Slotvik, Brønnøysundregistrene/Altinn
Signar Slåttøy, Brønnøysundregistrene
Inger Helene Smedstad, Statistisk sentralbyrå
Kjell Solbrekken, Direktoratet for økonomistyring
Mikael Sondell, Grensetjänsten
Bente Storsveen, Anno museum AS
Hilde Kristin Storvig, Brønnøysundregistrene
Kim Storvold, Statistisk sentralbyrå
Elin Strandheim, Brønnøysundregistrene
Tone Lise Strøm, Brønnøysundregistrene
Marit Sundal, Brønnøysundregistrene
Stig Sunde, Skatteetaten
Michael Sundt, Politiets IKT-tjenester
Cathrin Sundvall, Oslo kommune, Næringsetaten
Eivind Surdal, Garantiinstituttet for eksportkreditt
Johnny Svardal, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Kjeld Dag Svendsen, Søndre Land kommune
Magna Svendsen, Søndre Land kommune
Bredo Swanberg, Brønnøysundregistrene/Altinn
Trude Syversen, Miljødirektoratet
Veslemøy Søbak, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Guro Forren Sørensen, Brønnøysundregistrene
Azita Tavakoli, Nav IKT
Harriet Marie Terjesen, Vestfold fylkeskommune
Mona Terning, Nav IKT
Chris Tesli, Norconsult AS
Cathrine Theting, Brønnøysundregistrene
Kaia Selliaas Thorsen, Skattedirektoratet
Vincent Hoa Tran, Statens pensjonskasse
Olav Trodal, Skedsmo kommune
Erik Törnqvist, SAP Svenska AB
Zubi Ullah, Oslo kommune, Næringsetaten
Brynjar Ulvan, Statistisk sentralbyrå
Tina C. Reiner Vestli, Fellesordningen for AFP
Kristine Vigeland, Norconsult AS
Grethe Viksaas, Basefarm
Elin Walstrand, Brønnøysundregistrene
Kjell Weding, Løten kommune
Håvard Wiik, Skedsmo kommune
Eirik Winnberg, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Aleksander Øines, PA Consulting
Astrid Øksenvåg, KS
Frank Åseli, Brønnøysundregistrene/Altinn

 

Meld deg på du også!

< Tilbake

Publisert: 17.11.2014lba