Program

Banner - Altinndagene

Et regjeringsskifte betyr nye mål og nye aktører. Vi har sikret oss de riktige kreftene for å vise og diskutere veien videre – og Altinns rolle – i digitaliseringen av det offentlige Norge. 

Presentasjonene som ble brukt, og videoopptak finner du her.

Program

Første dag: Tirsdag 3. desember

09:15 – 10:00  Registrering, kaffe/te
10:00 – 11:45 

Hilsninger, forventninger og krav  
Eiere, samarbeidsparter og brukere om fortid og framtid

 • Altinn – Forenkling og redusert skjemavelde for næringslive v/Eirik Lae Solberg, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet
 • Hvordan startet Altinn? Og hvilken rolle har Altinn spilt? v/Erik Fossum, tidligere direktør Brønnøysundregistene, Karl Olav Wroldsen, avdelingsdirektør Skatteetaten og Anne Sundvoll, avdelingsdirektør SSB
 • Litt om Norge og Altinn i det globale skattebildet v/Knut Ekern, partner PwC
 • Hvorfor er Altinn en suksess? v/Jørgen Ferkingstad, kommunikasjonsansvarlig Altinn
 • Forventninger fra næringslivet v/Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO

Detaljer om sesjonen >

11:45 – 12:40  Lunsj
12:40 – 14:35  Veien videre – Altinn i samspill i en digital forvaltning

Skråblikk og debatt – Hvor bør Altinn være om fem år?

 • Om hundre år er Altinn glemt v/Eivind Lund, Netlife Research
 • Sazhad Rana, teknologidirektør i Microsoft / medlem av Teknologirådet
 • Debatt om forvaltning av IKT og felleskomponenter. Blant debattdeltakerne: Eirik Lae Solberg, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet, Kirsti Kierulf, direktør i KommIT, Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier i IKT Norge og Kjersti Lauritzen, Brønnøysundregistrene, direktør Altinn

Detaljer om sesjonen >

15:00 – 16:00

Trender og utviklingstrekk
Fra internasjonale trender til retning for Altinn 

 • Accenture Technology Vision v/Michael J. Redding, Global Managing Director Accenture Technology Labs 
 • Tiden forandrer seg, og Altinn med den - Nye Altinn - uante muligheter v/Morten Græsby og Andreas Hamnes, Altinn

Detaljer om sesjonen >

17:00  Jubileumsmiddag - Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo.
(Egen påmelding)

Andre dag: Onsdag 4. desember

08:30 – 09:00  Dørene åpner – kaffe/te
09:00 – 11:45

Den nye parolen: «Altinn der du er»
Altinn som teknisk komponent i en politisk agenda 

 • Nye muligheter i Altinn - i praksis v/flere tjenesteeiere
 • Fra RØD til BLÅ forenkling - eller «I mørket er alle katter GRÅ»? v/Tor Nygaard, Brønnøysundregistrene
 • Altinn – en solid plattform for offentlig digitalisering, v/Kristian Styrvoll, underdirektør Drift og tjenesteproduksjon - Avdeling for Altinn og SERES, Brønnøysundregistrene
 • Informasjonsforvaltning og Seres v/Espen Slotvik, Avdeling for Altinn og SERES, Brønnøysundregistrene

Detaljer om sesjonen >

11:45 – 12:45  Lunsj

12:45 – 15:30

Tredelt sesjon
1: 12:45 - 13:30
2: 13:45 - 14:30
3: 14:45 - 15:30 

Parallellsesjoner

A) Brukeropplevelse i offentlige digitale tjenester

 1. Morgendagens formelle brukskvalitetskrav
 2. Etatenes og brukernes tanker om brukeropplevelse
 3. Brukeropplevelse i Altinn og veien videre

B) Sesjon for utviklere

 1. Altinn API - en introduksjon
 2. Altinn Referanse App  - en teknisk gjennomgang
 3. Portaluavhenighet – hvordan integrere Altinn i ekstern portal

 C) Informasjonsforvaltning – hvordan kan vi forstå og dele med hverandre?

 1. Informasjonsforvaltning i offentlig sektor
 2. Behovet for en felleskomponent innen informasjonsforvaltning
 3. Hva kan Seres-løsningen bli? 

Detaljer om sesjonen >

 

PDF-versjon av programmet (til utskrift)

Publisert: 16.10.2013lba