Hilsninger, forventninger og krav

Banner - Altinndagene

Dag 1, sesjon 1 - tirsdag 3. desember, 10:00-11:45

Altinn – Forenkling og redusert skjemavelde for næringslivet

Statssekretær Eirik Lae Solberg, NHD 

Bilde av Eirik Lae SolbergRegjeringsplattformens ambisjoner om videreutvikling av Altinn og Altinns rolle i arbeidet med forenkling for næringslivet og reduksjon av næringslivets administrative byrder.

Eirik Lae Solberg er statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet. Han har tidligere vært gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre (2009-2013), kommunikasjonsdirektør i Microsoft (2006-2009), statssekretær i Moderniseringsdepartementet (2004-2005) og politisk rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet (2001-2004). Solberg har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra London School of Economics og en mastergrad i europeisk historie og politikk fra University of Cambridge. 

Hvordan startet Altinn? Og hvilken rolle har det spilt?

Erik Fossum, tidligere direktør Brønnøysundregistene, Karl Olav Wroldsen, avdelingsdirektør Skatteetaten og Anne Sundvoll, avdelingsdirektør SSB

Erik Fossum forteller om bakgrunnen for og historien bak Altinn. Karl Olav Wroldsen snakker om hva Altinn har betydd for Skatteetaten. Anne Sundvoll forteller om betydningen Altinn har hatt for Statistisk sentralbyrå.

Erik Fossum gikk av med pensjon i 2012 etter å ha vært direktør ved Brønnøysundregistrene i 18 år. Han har lagt ned en uvurderlig innsats for å utvikle helhetlige registertjenester og på den måten bidratt til å sette Norge i førersetet når det gjelder samordning og forenkling. Og han har vært en pådriver for etableringen og oppbyggingen av Altinn. Han har vært en viktig bidragsyter til økt samarbeid mellom offentlige etater for å sikre effektive og gode elektroniske tjenester for næringslivet, enkeltpersoner og offentlig sektor. De norske registerløsningene og de elektroniske løsningene for næringslivet er blant de fremste i verden og er modell for etablering av tilsvarende løsninger i mange andre land. Han har også vært sentral i samarbeidet mellom nasjonale foretaksregistre og informasjonsleverandører i 26 land gjennom European Business Register (EBR).

For sin mangeårige innsats ved Brønnøysundregistrene ble Erik Fossum i oktober 2013 tildelt utmerkelsen Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden.

Bilde av Wroldsen, Fossum og Sundvoll

Litt om Norge og Altinn i det globale skattebildet

Knut Ekern, partner PwC

Bilde av Knut EkernPresentasjon av noen hovedpunkter fra rapporten "Paying Taxes 2014 - The global picture" som PwC lanserer 19. november 2013 i samarbeid med Verdensbanken og IFC. I rapporten undersøkes og sammenlignes skatteregimer i 189 land, herunder i forhold til tid anvendt for etterlevelse av dokumentasjonspliktene. 

Knut Ekern er advokat og partner i Advokatfirmaet PwC AS. Han har omfattende erfaring fra nasjonal og internasjonal skatterådgivning samt transaksjonsstøtte overfor ledende norske industriforetak. 

Hvorfor er Altinn en suksess?

Jørgen Ferkingstad, informasjonsansvarlig Altinn

Fakta og tall som forklarer hvordan og hvorfor Altinn er en suksess

Forventninger fra næringslivet

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO

Hvilke krav og forventninger har næringslivet til Altinn?

Publisert: 13.11.2013lba