Parallellsesjoner

Banner - Altinndagene

Dag 2, sesjon 2 - onsdag 3. desember, 12:45-15:30

Del 1: 12:45 - 13:30
Del 2: 13:45 - 14:30 
Del 3: 14:45 - 15:30

A) Brukeropplevelse i offentlige digitale tjenester

Flere foredragsholdere - se under

God brukeropplevelse og brukskvalitet er viktige forutsetninger om digitale tjenester skal være brukernes førstevalg. Hvilke krav og ønsker stiller det til Altinn og det øvrige offentlige Norge? Og hvordan bør vi møte disse kravene og ønskene?

 1. Formelle krav til brukskvalitet
  - Elmer 3 (Thomas Bjørkan, Brønnøysundregistrene)
  - Kvalitetskriterier for offentlige elektroniske tjenester (Hege Tafjord, Difi)
 2. Etatenes og brukernes tanker om brukeropplevelse
  - Case: RANK og brukeropplevelse (Laura Arlov og Anette Beichmann, Skatteetaten)
  - Hva ønsker proffbrukerne (Knut Høylie, NARF)
 3. Brukeropplevelse i Altinn og veien videre
  - Arbeidet med brukeropplevelse i Altinn (Alise Kjelling, Altinn)
  - Trender i brukeropplevelse (Thor Eie, Bouvet)

B) Sesjon for utviklere

Foredragsholdere fra Avdeling for Altinn og SERES, Brønnøysundregistrene

 

Altinn tilbyr nå et REST-API med autentisering vha IDPorten.
Denne sesjonen gir en teknisk innføring i APIet, og viser hvordan presentasjon av brukerens meldingboks i Altinn kan implementeres i en iOS App og i en ekstern portal.

 1. Altinn API - en introduksjon
 2. Altinn Referanse App  - en teknisk gjennomgang
 3. Portaluavhenighet – hvordan integrere Altinn i ekstern portal

C) Informasjonsforvaltning – hvordan kan vi forstå og dele med hverandre?

Difi, Computas og Brønnøysundregistrene

«Noen barn si'r yes og noen sier ja
Noen sier oi og noen sier da
Og noen sier si og noen sier så
Meget er forskjellig, men det er utenpå» Per Asplin

"Til tross for satsingen på økt informasjonsdeling i statsforvaltningen, er det fortsatt for tette skott mellom enkelte fagområder. Det kan både hindre effektiv utnyttelse av tilgjengelig informasjon og føre til ulik behandling av informasjon som berører borgerne» 
påpeker Riksrevisor Jørgen Kosmo i en pressemelding 5. november 2013

Vi spør derfor: hvordan kan vi forstå og dele med hverandre?

 1. Informasjonsforvaltning i offentlig sektor (Steinar Skagemo, Difi)
  Hva er informasjonsforvaltning, hvorfor mener Difi at det kan være en nøkkel til å dele data, øke gjennomføringsevnen og bedre informasjonssikkerheten, og hvilke krav må vi oppfylle for å utløse gevinstene som følger dette? Foredraget bygger på Difi-rapport 2013:10 "Informasjonsforvaltning i offentlig sektor"
 2. Behovet for en felleskomponent innen informasjonsforvaltning (David Nordheim, Computas)
  Hvilke problemstillinger svekker vår gjennomføringsevne og hvordan kan vi addressere dette? Hvilken rolle spiller felleskomponenter i denne sammenheng og hvilken effekt vil en felleskomponent for informasjonsforvaltning spille? Foredraget viser også et forslag til veikart mot en helhetlig løsing for informasjonsforvaltning i offentlig sektor.
 3. Hva kan Seres-løsningen bli? (Espen Slotvik, Brønnøysundregistrene)
Publisert: 13.11.2013lba