Den nye parolen: «Altinn der du er»

Banner - Altinndagene

Dag 2, sesjon 1 - onsdag 3. desember, 09:00-11:45

Nye muligheter i Altinn - i praksis

Bergen kommune / Brønnøysundregistrene / Sør-Trøndelag fylkeskommune / Fiskeridirektoratet 

Gjennom fire konkrete caser får vi innblikk i mulighetene ved bruk av nye Altinn. Hør om reelle erfaringer med nye grensesnitt og nye kanaler for å nå brukergruppene der de er, og få inspirasjon til å utnytte mulighetene.

- Datafangst tilpasset brukeren: Innsending til Fiskeridirektoratet via reell android app
- Ekte portaluavhengighet: Altinn integrert i Bergen kommunes løsninger gir bedre digital selvbetjening
- Gjenbruk i praksis: Sør-Trøndelag fylkeskommune bruker en tilpasning av  Altinns meldingsboks referanse-app for kommunikasjon med innbyggerne
- Jegerregisterets drømme-app: Alt jegeren trenger i en samhandlingstjeneste på app

Fra RØD til BLÅ forenkling
- Eller «I mørket er alle katter GRÅ»?

Tor Nygaard, Brønnøysundregistrene

Bilde av Tor NygaardKommer ny regjering til å gjøre en forskjell? Får vi en ny vår for offentlig IT, eller kommer forenkling og samordningsbehov i skyggen av synligere politikkområder? Og hvor er Altinn i alt dette?

Tor Nygaard har arbeidet med offentlig samordning og IKT-relatert forenkling siden 1980-tallet – både for ulike myndigheter og for næringsorganisasjoner. Han er for tiden ansatt ved Brønnøysundregistrene men opptrer fortsatt som relativt fritenkende og ustyrlig bidragsyter i forvaltningspolitisk debatt.

Altinn – en solid plattform for offentlig digitalisering

Kristian Styrvoll, underdirektør Drift og tjenesteproduksjon, Altinn

Bilde av Kristian StyrvollAltinn er en suksess. Plattformen åpnes nå opp med nytt grensesnitt for å forenkle og effektivisere digitaliseringsarbeidet. Hvordan står det til med plattformen?

Kristian Styrvoll er seksjonsleder for drift og tjenesteproduksjon i Avdeling for Altinn og Seres. Over 20 års erfaring innen IT bransjen fra programmering til ledelse. Har de siste 10 årene jobbet som IT leder i organisasjoner med strenge krav til sikkerhet og tilgjengelighet på og i IKT løsningene. Startet i AAS i mars 2013. 

Informasjonsforvaltning og Seres

Espen Slotvik, Avdeling for Altinn og SERES, Brønnøysundregistrene


Alle er enige om at det å dele informasjon, knytte sammen arbeidsprosesser og ikke minst sette brukerne i fokus, er nødvendig for å modernisere offentlig sektor. Har informasjonsforvaltning og Seres en rolle i dette? 

Espen Slotvik er seniorrådgiver i AAS med 12 års fartstid i BR sitt arbeid med å sette informasjonen i fokus

Publisert: 13.11.2013lba