Trender og utviklingstrekk

Banner - Altinndagene

Dag 1, sesjon 3 - tirsdag 3. desember, 15:00-16:00

Accenture Technology Vision

Michael J. Redding, Global Managing Director Accenture Technology Labs  

Bilde av Michael Redding

Accenture believes that understanding technology change - the trends that impact businesses and government agencies - is no longer just the realm of IT. It is time for every executive - Director, COO, CMO, and even CEO - to grasp its importance and use technology to pursue success. 

The Accenture Technology Vision lays out the major technology trends affecting organizations globally. We believe there is a higher order of thinking—a digital mindset—that will separate tomorrow’s most able organizations from their lesser peers.

Mike Redding is the Global Managing Director for Accenture Technology Labs, the dedicated technology research and development (R&D) organization within Accenture.  Leading a diverse team of technology experts across the globe, Mike directs strategic programs that identify and translate new and emerging technologies into Accenture business solutions.  Mike oversees Labs operations in five key locations:  Silicon Valley; Washington, D.C.; Beijing, China; Sophia Antipolis, France; and Bangalore, India.

Tiden forandrer seg, og Altinn med den
Nye Altinn - uante muligheter  

Morten Græsby, løsningsarkitekt Altinn og Andreas Hamnes, virksomhetsarkitekt Altinn

Bilde av Hamnes og GræsbyTempora mutantur nos et mutamur in illis – tidene forandrer seg, og vi med dem. Dette gjelder også i Altinn. Plattformen er veletablert og ytelsen høy. Nå er vi klare til å gå videre. Hva ønsker vi for Altinn i årene framover og  hvordan kommer vi oss dit? Vi beskriver hvilke muligheter som finnes allerede, og hva som vil komme.

For at Altinn skal være et optimalt verktøy i digitalisering av offentlige tjenester, må tjenesteutvikling være enkelt, raskt og effektivt. Tjenestene må også kunne leve uavhengig av hverandre og Altinn-portalen. Altinn har kommet med nye grensesnitt basert på REST og REST-prinsipper. De nye grensesnittene kan vise seg å bli en revolusjon for hvordan tjenesteeiere kan tilby skreddersydde tjenester til sine brukere, og hvordan brukerne vil oppleve dialog med det offentlige i årene framover.

Andreas Hamnes jobber med forretningsutvikling og innovasjon i avd. for Altinn og Seres, Brønnøysundregistrene. Han er glødende engasjert i effektivisering av offentlig sektor gjennom innovasjon og riktig bruk av fellesløsninger. Andreas er en av pionerene innen føderering innenfor det offentlig og har erfaring fra bl.a. Altinn-prosjektene, flere EU-prosjekter og de fleste referansegrupper innen eID de siste årene. Andreas jobber nå med innovasjon og konseptutvikling med fokus på brukeropplevelser, mobilitet og effektivisering.

Morten Græsby er løsningsarkitekt og har jobbet med Altinn i flere år. Han arbeider med generell utvikling av Altinn plattformen og innovasjon innenfor offentlig eforvaltning. Den siste tiden har han arbeidet med utvikling av det nye Altinn API-et. Han har også bidratt i ulike offentlige referansegrupper. 

Publisert: 13.11.2013lba