Veien videre – Altinn i samspill i en digital forvaltning

Banner - Altinndagene

Dag 1, sesjon 2 - tirsdag 3. desember, 12:40-14:35

Om hundre år er Altinn glemt

Bilde av Eivind Lund

Eivind Lund, Netlife Research 


Et kåseri om hvorfor målet med digitaliseringen av offentlig sektor bare kan nås hvis offentlig sektor slutter å tenke på digitalisering

Innledning til debatt

Shazhad Rana, Microsoft og Teknologirådet

Debatten


Store utfordringer, nye koster! Utviklingen og tilbudet av gode og effektive digitale løsninger fra offentlig sektor går for sakte. Vi debatterer og gir gode råd om hvordan IKT og felleskomponenter, som Altinn, best skal forvaltes og den nye regjeringens ambisiøse mål og næringslivets og innbyggernes behov kan nås – raskt!

- Hvor bør Altinn være om 10 år?
- Hvordan blir staten en god, langsiktig forvalter av effektive og viktige IKT løsninger?
- Hvordan samspille med markedet for å skape innovasjon og gode brukeropplevelser?

Paneldeltakere:
- Eirik Lae Solberg, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet
- Kirsti Kierulf, direktør KommIT, det nasjonale programmet for digitalisering av Kommunesektoren
- Kjersti Lauritzen, avdelingsdir Avdeling for Altinn og SERES, Brønnøysundregistrene
- Shazhad Rana, teknologidirektør Microsoft og medlem Teknologirådet
- Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier i IKT Norge
- Sandra Riise, administrerende direktør NARF
- Karl Olav Wroldsen, avdelingsdirektør Skatteetaten
- Alisdair Munro, Direktør Virke Kunnskap og teknolog

Publisert: 13.11.2013lba