Funksjonalitet i Altinn

 

 • 17.07.2012

  Altinn meldingsboks

  Ingen annen digital postboks har så rik funksjonalitet tilpasset næringslivets og det offentliges behov:

 • 17.07.2012

  TUL - Tjeneste­utviklings­­løsningen

  TUL - eller Tjenesteutviklingsløsningen - består av et sett med verktøy for utvikling av tjenester i Altinn. Tjenesteeiere i Altinn får tilgang til TUL via fjernarbeidsløsningen Citrix. Alle verktøy som trengs for tjenesteutvikling er tilgjengeliggjort i dette miljøet, slik at tjenesteutviklerne ikke trenger lokale installasjoner av de forskjellige verktøyene.

 • 17.07.2012

  Rolle- og rettighetsstyring

  Altinns system for roller og rettigheter gir god balanse mellom oversiktlighet og mulighet til detaljering.

 • 13.06.2012

  Samhandling og e-forvaltning

  Altinn startet i 2003 som et samarbeid om innrapportering mellom tre skjematunge statsetater. Åtte år senere er 38 etater og kommuner med i Altinn-samarbeidet, 450 000 bedrifter har gått over fra papir til elektronisk innlevering av offentlige skjemaer gjennom Altinn og Altinn utvides stadig med nye, brukervennlige tjenester. 

 • 13.06.2016

  Informasjonsportalen

  Informasjonsportalen i Altinn er en standard publiseringsløsning med søkemotor og emnekart. De viktigste seksjonene i Informasjonsportalen er: Forsiden Skjemakatalogen (Skjema og tjenester) Starte og drive bedrift Hjelp-seksjonen

 • 13.06.2012

  Samarbeid og gevinster

  Den enkelte tjenesteeieren i Altinn-samarbeidet er selv ansvarlig for uttak av egne gevinster som følge av overgangen til elektronisk forvaltning, så lenge utviklingskostnader og gevinst kan knyttes til en og samme tjenesteeier.

 • 13.06.2012

  Profesjonell svartjeneste

  Som førstelinje for Altinn, svarer Altinn brukerservice på alle spørsmål som gjelder innlogging, hvordan finne fram til riktig tjeneste, forståelse av felles funksjonalitet og teknisk veiledning til skjemautfylling, innsending, signering og mye mer.

1 2 > »