Informasjonsportalen

Informasjonsportalen i Altinn er en standard publiseringsløsning med søkemotor og emnekart. De viktigste seksjonene i Informasjonsportalen er:

  • Forsiden
  • Skjemakatalogen (Skjema og tjenester)
  • Starte og drive bedrift
  • Hjelp-seksjonen

Skjemakatalogen

Skjemakatalogen i Altinn inneholder om lag 1100 offentlige skjemaer og tjenester. Katalogen har avansert funksjonalitet for filtrering, sortering og søk.

Hvert skjema har en egen «Om skjema»-side som er bygd opp med en fast struktur, slik at brukeren kjenner seg igjen. Fra denne siden lenkes det direkte til tjenesten i Altinn, hvis det er en Altinn-tjeneste. Hvis det er et skjema som ikke ligger i Altinn, lenkes til siden på etatens eget nettsted der skjemaet finnes. 

Skjemakatalogen kan lenke til skjemaer helt ned på kommunenivå.

Starte og drive bedrift

Seksjonen «Starte og drive bedrift» inneholder et vell av informasjon fra de tidligere nettstedene Bedin.no, Spor-oss.no og Bedriftshjelp.no. Informasjon om næringsregler og om offentlige støtteordninger er kvalitetssikret av informasjonseier. Informasjonen er tilgjengelig for alle uten innlogging, med lenker til lovtekst, til fordypning på den aktuelle etatens nettsted og til relevante skjemaer og andre tjenester innenfor Altinn-portalen. 

  • Inneholder guider og dokumentmaler til hjelp for etablerere, små- og mellomstore bedrifter
  • All informasjon presenteres emnevis og kvalitetssikres av den enkelte regelforvalteren
  • Informasjon og skjemabeskrivelser som hører sammen, presenteres samlet etter stikkord- og emnesøk

Sammen med søkbar oversikt over alle offentlige skjemaer, enten de ligger i Altinn, på kommuneportaler eller etatenes nettsted skaper dette det naturlige startstedet for all bedriftens kommunikasjon med det offentlige.

Publisert: 13.06.2016lba