Altinn meldingsboks

Ingen annen digital postboks har så rik funksjonalitet tilpasset næringslivets og det offentliges behov:

Meldingsboksen...

 • gir tilgang til både din private postboks og postbokser for bedrifter du har en rolle i
 • støtter arbeidsflyt  - for eksempel mellom daglig leder, regnskapsfører og revisor
 • gir status  på hvor en oppgave befinner seg i arbeidsflyten
 • støtter åpne standarder og har integrasjon mot ca. 70 kommersielle datasystemer
 • inneholder brukerarkiv over innsendte skjema og meldinger fra det offentlige på ett sted
 • har eget servicearkiv hvor etat/tjenesteeier kan spore oppgaver
 • har HASH-funksjonalitet for bruk som tiltrodd tredjepartsarkiv
 • støtter samhandlingstjenester, det vil si at flere tjenester knyttes sammen til en helhetlig prosess mellom en eller flere sluttbrukere og en eller flere offentlige virksomheter. Prosessen kan gå over tid, og ulike aktører kan utføre sine steg én eller flere ganger.
 • støtter varsling på SMS eller e-post ved ny melding/skjema i meldingsboksen
 • støtter abonnementstjenester, dvs. at for eksempel forhåndsutfylt mva-oppgave ligger i «Til min behandling» noen uker før innsendingsfrist
 • har høy datasikkerhet
 • støtter innlogging via ID-porten
 • eies av staten

Lagd til folder om Altinn meldingsboks til Digitaliseringskonferansen 2012

Publisert: 17.07.2012jof