Avtaler og oppfølging

Som deltaker i Altinn-samarbeidet får etaten innflytelse på videreutvikling av så vel nettstedet som standardfunksjonaliteten for skjemaer og andre tjenester.

Før produksjonssetting av den første tjenesten undertegner etaten en samarbeidsavtale med Altinn og det utarbeides en «OLA» (Operational Level Agreement) som regulerer tjenestenivået mellom etaten og Altinn-forvaltningen.

  • Opplæringsprogram for nye etater og nye tjenesteutviklere
  • Tilgang til verktøy for utvikling og vedlikehold av egne skjemaer
  • Likeartet skjemautforming tilpasset forvaltningsstandarden ELMER 2
  • Forutsigbare kostnader for deltakelse basert på forventet effekt
  • Støtte fra Altinns ekspertise for integrasjon med egne og eksterne systemer
Publisert: 13.06.2012lba