Profesjonell svartjeneste

Som førstelinje for Altinn, svarer Altinn brukerservice på alle spørsmål som gjelder innlogging, hvordan finne fram til riktig tjeneste, forståelse av felles funksjonalitet og teknisk veiledning til skjemautfylling, innsending, signering og mye mer.

Altinn brukerservice bygger på Brønnøysundregistrenes mangeårige erfaring med dataassistert planlegging av nødvendig bemanning foran etatens egne skjemafrister. 
Faglige spørsmål om besvarelse av det enkelte skjemaet eller forhold i den enkelte tjenesten, sendes videre til faglig brukerstøtte hos etatene ut fra klare grensedragninger i avtale med hver enkelt etat. 

  • 180 000 henvendelser på telefon og e-post i 2014. 
  • Tilgjengelig 08:00 til 15:30 på hverdager. Utvidet åpningstid kan bestilles ved frister og spesielle hendelser
  • Mer enn 40 operatører opplært til å besvare henvendelser for Altinn i første- og andrelinje
  • Grundig og systematisk opplæring med fadderordning for operatører. Forutsetter bestått skriftlig og muntlig prøve. Fast oppdateringstime annenhver uke
  • Kort ventetid og kyndig veiledning ifølge brukertester
Publisert: 13.06.2012lba