Rolle- og rettighetsstyring

Altinns system for roller og rettigheter gir god balanse mellom oversiktlighet og mulighet til detaljering.

Rolle- og rettighetsstyringen i Altinn:

  • Samler tilganger i logiske grupper (Altinn-roller), som gjør det enkelt for sluttbruker å delegere riktige tilganger.
  • God granulering gjennom skille mellom rettighet til å lese, skrive, signere, lese arkivert og slette.
  • Er integrert mot Enhetsregisteret, slik at de med roller i Enhetsregisteret for en enhet automatisk får tildelt et sett tilganger.
  • Gjør det forutsigbart for tjenesteutvikler hvem som får tilgang til en tjeneste.
  • Tillater at rettighet settes av tjenesteutvikler helt ned på tjenesteutgave.
  • Tillater at sluttbruker delegerer helt ned på instans av tjenesten.
  • Gir sluttbruker mulighet til å sette sammen egne grupper av rettigheter for delegering.
Publisert: 17.07.2012lba