Samarbeid og gevinster

Den enkelte tjenesteeieren i Altinn-samarbeidet er selv ansvarlig for uttak av egne gevinster som følge av overgangen til elektronisk forvaltning, så lenge utviklingskostnader og gevinst kan knyttes til en og samme tjenesteeier.

Altinn sentralforvaltning gir faglig eksperthjelp til etatene, for å optimalisere nytten for offentlig forvaltning og forenklingen for næringslivet.

Altinn sentralforvaltning skal være en pådriver for brukertilpassede samarbeidsprosesser i det offentlige, hvor Altinn kan være eller utvikles til å bli den sentrale samhandlingsarenaen. 

  • Vurderer samhandlingsmuligheter og koordinerer tverretatlige prosesser
  • Initierer kost-/nytteanalyser og bistår ved vurdering av forenklingspotensial for forvaltning og brukere
  • Markedsfører muligheter i Altinn-løsningen og støtter oppstarten for nye tjenesteeiere
  • Driver aktiv oppfølging av konkrete samhandlingsinitiativer
  • Lytter til bruker- og etatsønsker og formidler utviklingsbehov til Altinns utviklingsmiljø
Publisert: 13.06.2012lba