Samhandling og e-forvaltning

Altinn startet i 2003 som et samarbeid om innrapportering mellom tre skjematunge statsetater. Åtte år senere er 38 etater og kommuner med i Altinn-samarbeidet, 450 000 bedrifter har gått over fra papir til elektronisk innlevering av offentlige skjemaer gjennom Altinn og Altinn utvides stadig med nye, brukervennlige tjenester. 

Nå heves blikket mot samhandling på tvers av aktører, med felles rapportering og tilbakemelding tilpasset bedriftenes forretningsprosesser, uavhengig av myndighetenes inndeling i etater og forvaltningsnivåer.
Altinn er allerede et forbilde for elektronisk forvaltning i en rekke andre land og en viktig framtidig eksportartikkel i internasjonalt samarbeid.

  • Samordnet innlogging via utbredte autentiseringsløsninger
  • Spiller sammen med ca. 75 datasystemer for næringslivet
  • Forhåndsutfylling fra sentrale registre og etatenes egne datakilder
  • Meldingspostkasse for tilbakemelding til brukerne om saksgang, resultater osv.
  • Oppbevaringsløsning for brukernes egne innsendinger og meldinger
  • Kontinuerlig videreutvikling og modernisering av rutiner, system og teknologi
Publisert: 13.06.2012lba