Felles driftsmiljø

Altinn har oppetidskrav på linje med de mest kritiske IT-systemene som finnes i det offentlige. Et solid driftsmiljø skal sikre stabilitet og god ytelse for brukerne, selv ved svært store innleveringsvolumer. Løsningen har en garantert oppetid for brukerne på 99,8 %, 24 timer i døgnet, sju dager i uka.

God ytelse sikres gjennom et strukturert rammeverk for kvalitetssikring av leveranser, drift og support innen IT (ITIL). Det legges stor vekt på informasjonssikkerhet. Funksjonalitet for autentisering og autorisering er ledende blant offentlige løsninger på internett. 

  • Forvaltning av samarbeidsavtalen med hver enkelt tjenesteeier, og av leverandøravtaler på vegne av tjenesteeier.
  • Beredskapsvakt (24/7) for håndtering av kritiske og alvorlige hendelser utenom ordinær åpningstid
  • Etablerte rutiner og prosedyrer for håndtering av hendelser og endringer for tjenesteeierne. Særskilte rutiner for håndtering av sikkerhetshendelser 
  • Etablerte testregimer for ytelsestest og test av tjenester. Operative testmiljøer med fiktive testdata
  • Beskyttelse mot angrep og sikker oppbevaring av data
  • Veiledning i tjenesteutviklingsprosessen
Publisert: 13.06.2012lba