Brønnøysundregistrene har valgt nye leverandører for Altinn

Fem leverandører er tildelt kontrakter for å drifte, forvalte og videreutvikle Altinn de neste fire til åtte årene.

Gjeldende avtaler med Accenture AS på forvaltning og videreutvikling og Basefarm AS på drift går ut i 2016. Etter en anbudskonkurranse med forhandlinger, har Brønnøysundregistrene 1. juni 2015 tildelt følgende nye kontrakter:

Videreutvikling av Altinn (parallelle rammeavtaler): Accenture AS, Capgemini Norge AS og Sopra Steria AS 
Forvaltning av Informasjonsportalen:
 Bouvet Norge AS 
Drift av Altinn: Basefarm AS 
Forvaltning av Altinn (inkludert applikasjonsdrift): Accenture AS

Hvis det ikke kommer inn klager på tildelingen, vil avtalene bli etablert senest 1. juli 2015. Etter en etableringsperiode, skal avtalene være operative fra sommeren 2016.

Alle kontraktene er tildelt ut fra hvilke tilbud som samlet sett er økonomisk mest fordelaktig (vektet mellom kvalitet og pris) for de ulike tjenesteområdene. Avtalene er gjort for fire år. Videreutviklingsrammeavtalene kan forlenges med ett år, mens øvrige kontrakter kan forlenges med inntil fire år (2+2 år). Samlet årlig verdi for avtalene er grovt estimert til totalt å være i størrelsesordenen 93 til 124 millioner kroner eks. mva.

En samfunnskritisk løsning

– Det er veldig positivt at Altinn samarbeider med næringslivet for å videreutvikle, forvalte og drifte plattformen fremover. De nye kontraktene åpner for spennende innovasjon i årene som kommer, sier næringsminister Monica Mæland.

Bruken av Altinn øker stadig. Det passerte over 36 millioner skjemaer og meldinger gjennom Altinn i 2014 —en økning på 23 prosent fra året før. Løsningen blir en stadig viktigere del av det offentliges digitale infrastruktur.

Fikk gode tilbud

Konkurransen ble gjennomført som konkurranse med forhandlinger. I tillegg til de valgte leverandørene, mottok Brønnøysundregistrene tilbud fra Creuna AS , CSC Norge AS og Evry Norge AS.

- Vi vil takke tilbyderne for at de har lagt ned et stort arbeide i å levere gode tilbud, som har blitt vesentlig forbedret i forhandlingsløpet. At vi fikk tilbud fra så relevante og motiverte tilbydere bidro til god gjennomføring av konkurransen, sier Lars Peder Brekk, direktør ved Brønnøysundregistrene.

- Konkurransen har virket

Blant målene for konkurransen var å sikre kontinuitet for tjenestene i Altinn, ta høyde for Altinns strategiske behov og å legge til rette for ytterligere konkurranse. Gjennom prosessen med anskaffelsen har Brønnøysundregistrene prioritert å lage en velfundert anskaffelsesstrategi, et godt og presist konkurransegrunnlag, ha et samkjørt og kompetent forhandlingsteam og legge opp til en forutsigbar og transparent prosess for tilbyderne.

- Konkurransen har bidratt til etablering av kontrakter av høy kvalitet til lavest mulig totalkostnad. Gode kontrakter med leverandørene er viktig for at vi skal kunne utøve rollen vår som forvalter av Altinn på en best mulig måte i framtida, sier Brekk.

Publisert: 01.06.2015lba