Etablerer nye avtaler

Fra juni 2016 har Altinn nye leverandøravtaler. Arbeidet med å etablere og operasjonalisere disse avtalene er allerede i gang.

I juni i år tildelte Brønnøysundregistrene fem leverandører kontrakter for å drifte, forvalte og videreutvikle Altinn de neste fire til åtte årene.

For å sikre at overgangen til nye leverandøravtaler fra juni 2016 går best mulig, er etableringen av avtaler organisert som et program. Dette sørger for at de ulike etableringsaktivitetene fungerer godt på tvers av avtaleområdene. Dette er viktig, ikke minst for å sørge for god operasjonalisering av koordineringsavtalen.

- Etableringen skal skje uten at brukerne merker det. Med andre ord betyr det at stabil drift og kontinuitet i tjenestene har høyeste prioritet for programmet, forteller programleder Lars Torgersen, innleid av Brønnøysundregistrene fra KPMG.

I tillegg til å sørge for etablering og operasjonalisering av kontraktene, skal Altinn reetableres på en ny teknisk plattform. Dette vil i praksis skje på et tidspunkt som er egnet til å sikre at overgangen skjer så mykt som mulig. Altinn-løsningen for øvrig vil i svært liten grad endres som følge av etableringen.

Lite påvirkning for tjenesteeierne

Tjenesteeierne vil i liten grad påvirkes av etableringen, men i forbindelse med overgangen til ny plattform vil det være noen aktiviteter der tjenesteeierne må regne med å bidra – for eksempel med nettverksendringer og i verifikasjonstest.

- De nye kontraktene medfører ikke noen forandringer i tjenestenivået vi i Altinn sentralforvaltning leverer, men en del skjerpede krav til leverandørene, og til koordineringen dem imellom, vil gjøre oss bedre i stand til å oppfylle avtalt tjenestenivå til tjenesteeierne, sier Dan Remi Mørk, serviceleder i Altinn.

Styrking på flere områder

I tillegg til å håndtere de nye avtalene, har etableringsprogrammet også ansvar for implementeringen av nytt ITSM-system i Altinn-forvaltningen. Her ble designet for fase 1 av arbeidet besluttet i midten av november.

- Det et viktig mål at man i tillegg til nye avtaler også skal styrke Altinn-organisasjonens evne til å forvalte disse avtalene. Viktige tiltak her er blant annet å styrke bestillerkompetansen og leverandørstyringen i organisasjonen, avslutter Torgersen.

Vil informere via Altinnett

- De som ønsker å følge med på hvordan det går med etableringen, bør følge med på Altinnett. Der vil vi jevnlig legge ut informasjon og status for arbeidet. For henvendelser der vi ønsker svar eller oppfølging fra tjenesteeierne, vil vi fortsette å bruke e-post, forteller kommunikasjonsansvarlig Lars Vegard Bachmann.

I tillegg vil etableringsprogrammet dukke opp som agendapunkt i møter i Altinn-samarbeidet framover.

Publisert: 09.12.2015lba