Etablering av ny plattform i mål

Mai og juni hadde viktige merkedager for Altinn, da miljøene ble flyttet over på ny teknisk infrastruktur.

Flyttingen av Altinn har skjedd i to bølger. Den første produksjonssettingen var helgen 19. – 21. mai, da tjenestutviklingsmiljøet og noen testmiljøer ble flyttet.  Bølge to var helgen 16. – 19. juni, og inkluderte blant annet flytting av produksjonsmiljøet; altså selve altinn.no.

-Vi er veldig glad og lettet over at dette har gått så bra. Jeg er imponert over dere alle som har jobbet og stått i dette over så lang tid – tusen takk!, sa underdirektør i seksjon Forvaltning og tjenesterealisering, Kristine Aasen, etter en vellykket flytting av produksjonsmiljøet.

Produksjonssettingen var på mange måter det siste steget i overgangen fra gamle til nye avtaler for Altinn. Etableringsprosjektet sin oppgave har vært å etablere nye avtaler for forvaltning, drift og utvikling, og å etablere ny teknisk plattform.

Vellykket overgang for testmiljøer

Arbeidet med å flytte testmiljøene ble startet fredag 19.mai kl 18:00 ved at vi stengte ned dagens miljø for trafikk. Nye TUL ble klar for Kundens test lørdag og nye TT02 ble klar for Kundens test søndag. Gjennomføring av selve produksjonssetting og testarbeidet gikk i henhold til plan og anses vellykket.

- Vi ønsker å takke til alle som har bidratt både i forkant av produksjonssettingen, og i helgen, for god innsats, sier produksjonssettingsansvarlig Frank Robert Sveinsbø og testleder Aina Engen.

Publisert: 20.06.2017lba