Utsatt etablering av ny driftsplattform

I arbeidet med etablering av ny driftsplattform har man kommet fram til at det ikke lar seg gjøre å levere med akseptabel kvalitet og omfang denne høsten slik det var planlagt. I denne situasjonen har Altinn sentralforvaltning valgt å prioritere kvalitet og stabilitet, og produksjonssettingen av ny driftsplattform er derfor utsatt.

Det er gjort avklaringer med driftsleverandøren, Basefarm, der man har kommet fram til en plan fram mot en produksjonssetting av ny driftsplattform i juni 2017. Innfasing av nye testmiljøer på den nye plattformen vil skje gradvis og i parallell med den eksisterende plattformen fram mot denne produksjonssettingen.

- Ingen ønsker seg en utsettelse, men det var aldri aktuelt å kompromisse på stabilitet for tjenestene. Dessuten var det viktig for oss å komme i gang igjen med videreutvikling av plattformen. Derfor føler vi oss sikre på at løsningen vi nå er blitt enige om er den beste slik situasjonen har blitt, sier Cat Holten, avdelingsdirektør for Altinn og Seres.

Lite merkbart

Infrastruktur som sikrer muligheten for videreutvikling er planlagt levert tidligst mulig i prosessen. Versjon 17.1 skal leveres som planlagt i februar, ved bruk av eksisterende driftsplattform. Versjon 17.2 planlegges fortsatt levert i juni.  Konsekvensene for videreutvikling av Altinn skal med dette være minimale.

Det vil ikke være merkbart for brukerne at produksjonssettingen utsettes. Stabilitet i leveransene, ikke minst i høyvolumperioden, vil fortsatt ha høyeste prioritet. Dagens driftsplattform videreføres til ny driftsplattform er klar til produksjonssetting.

Altinn sentralforvaltning vil kontakte tjenesteeiere for å avtale bistand til test i forbindelse med overgangen til ny plattform når detaljert testplan er ferdigstilt.

Publisert: 30.09.2016lba