Utsatt oppstart for nye avtaler

Med bakgrunn i en forsinkelse i etableringen av ny teknisk plattform, er det besluttet at oppstart av de nye drifts- og forvaltningsavtalene vil bli utsatt til høsten.

Ny driftsløsning vil bli satt i produksjon 25. september. Beslutningen er tatt på grunnlag av en totalvurdering av blant annet risikoprofil, og tidspunktet for endelig produksjonssetting av den nye tekniske plattformen er tilpasset frister for sentrale tjenester og trafikkmønster i løsningen.

Påvirker ikke sluttbrukerne

For sluttbrukerne vil det ikke være merkbart at oppstart for de nye avtalene blir utsatt. De gamle avtalene vil videreføres fram til de nye avtalene trer i kraft. For tjenesteeiere vil den merkbare konsekvensen ved utsettelsen være at tidspunkt for test av grensesnitt på ny plattform vil skje noe senere enn først antatt. Det vil sendes ut informasjon til den enkelte tjenesteeier om når og hvordan dette skal gjennomføres. Tilgjengeliggjøringen av nytt ITSM, inkludert en selvbetjeningsportal for tjenesteeierne, vil følge samme tidsplan som produksjonssetting av ny teknisk plattform.

Videreutvikling kan startes

De nye videreutviklingsavtalene vil bli etablert som planlagt med oppstart i juni. De kan dermed tas i bruk til videreutvikling av Altinn allerede i sommer. Det legges dog ikke opp til produksjonssetting av noen release høsten 2016, fordi dette ville komme i konflikt med godkjenningsperioden for de nye tekniske miljøene. 

Publisert: 12.04.2016lba