AAS

Avdeling for Altinn og SERES (AAS) ved Brønnøysundregistrene skal bidra til at IKT-plattformene er med på å forenkle dialogen mellom offentlige virksomheter og innbyggere/næringsliv. AAS er også forvalter av Altinn og SERES løsningene.

Det gamle navnet på AAS var AEI.

Publisert: 05.03.2014tal