ABS

Altinn brukerservice håndterer førstelinjesupport i Altinn. Etatsfaglige spørsmål der informasjonen ikke fins på tjenestens Om skjema-side henvises videre til etaten. Tekniske spørsmål settes over til rett sted hvis operatøren ikke kjenner svaret på spørsmålet, eller innringer får beskjed om hvor han/hun kan få hjelp.

Publisert: 11.07.2011lba