ALF

Altinn lokalforvaltning. Enhver tjenesteeier må ha en ALF som bindeledd mot Altinn sentralforvaltning. ALF har ansvaret for tjenesteeiers driftsstatus i forhold til Altinn. Alle Altinn lokalforvaltninger skal ha personer i rollene serviceleder, informasjonsansvarlig, hendelsesansvarlig og kontaktperson for samarbeidsavtalen.

Publisert: 25.07.2011lba