ASF Servicedesk

Dette er en funksjon hos ASF som håndterer bestillinger, endringsønsker og feilrapportering fra tjenesteeiere og sluttbrukersystemleverandører. Fungerer også som 2. linje support for ABS.

Publisert: 25.07.2011lba