ASF

Altinn sentralforvaltning. Forvaltningsorganisasjonen består av ulike funksjoner hos Brønnøysundregistrene som styres av Avdeling for nasjonal e-forvaltning og infrastruktur (AEI). Organisasjonen forvalter Altinn-løsningen og ivaretar kundenes interesse i dette samarbeidet.

Publisert: 11.07.2011lba