Akseptansetest

En formell test for å avklare om akseptansekriteriene (ofte kontraktsmessige avtaler) er oppfylt.

Publisert: 11.07.2011lba