AltUt

En melding sendt fra tjenesteeier til sluttbruker blir ofte kalt en AltUt på Altinn I-plattformen. På Altinn II-plattformen kalles dette en meldingstjeneste. 

Publisert: 25.07.2011lba