Applikasjon

Et dataprogram eller programvare som er beregnet for å utføre en bestemt oppgave. Applikasjonen kan bestå av ulike moduler.

Publisert: 25.07.2011lba