Arkivet

Arkivet i Altinn meldingsboks er ikke et arkiv i arkivlovens forstand. Det erstatter derfor ikke Noark-baserte saksarkiv hos forvaltningsorganet.

Tre forskjellige arkiv

Arkivet i Altinn består av 3 deler:

  • Sluttbrukerarkivet
  • Servicearkivet
  • Tiltrodd tredjepartsarkiv (TTP)

Sluttbrukerarkivet

Brukerarkivet i Altinn lagrer innleverte innrapporteringer. Dette gjelder signerte oppgaver fra både sluttbrukers fagsystemer og skjemaer levert direkte fra portalen.

  • Sluttbruker kan starte en innrapportering på bakgrunn av en arkivert innrapportering
  • Avansert søk omfatter hele meldingsboksen - også arkivet
  • Privatpersoner kan slette fra eget arkiv, men ikke fra bedriftens arkiv
  • Tjenesteeier kan velge i TUL hvorvidt et skjema skal arkiveres eller ikke.

Servicearkivet

Alle innsendinger lagres i «Servicearkivet». Enkelte medarbeidere hos tjenesteeier har tilgang til å spore innsendinger i Servicearkivet. Hvis en innsender hevder å ha sendt inn en oppgave, mens tjenesteeier ikke har mottatt denne, kan Servicearkivet benyttes til å spore hvor innsendingen har stoppet opp.

Tiltrodd tredjepartsarkiv/loggarkiv

Altinn-arkivet inneholder også funksjonalitet som gjør at det kan brukes som «tiltrodd tredjepartsarkiv» (loggarkiv) og bygger på såkalt «HASH-funksjonalitet».

Secure Hash Algorithm (SHA) er en kryptografisk sjekksum-funksjonalitet utviklet av National Security Acency. Denne sikrer at den signerte utgaven av et dokument ikke kan endres uten at det er enkelt å avsløre.

 

 

Publisert: 11.07.2012jof