Autentisering

Verifikasjon av en identitet, dvs. det som gjøres i en pålogging eller innlogging. I Altinn er det flere autentiseringsmekanismer.

Publisert: 25.07.2011lba