Autorisering

Prosessen med å tildele autorisasjon. Innebærer beslutning om hvem som skal få tilgang til bestemt informasjon, hvilke rettigheter som skal gjelde (lese, skrive, osv.) og hvem som skal legge autorisasjonen inn i datasystemene. Autorisering sikrer at en person kun får tilgang til den informasjonen som han har rettigheter til å se og/eller endre.

Autorisering i Altinn

Altinn har en egen modul for å autorisere sluttbrukere mot roller i enheter/foretak i Enhetsregisteret. Den fungerer slik at alle som har en rolle i Enhetsregisteret automatisk kan tildeles rettigheter til for eksempel å lese, utfylle, sende inn eller signere et skjema via Altinn.

Autorisasjon kan videreformidles via SAML-protokollen og Altinn-funksjonaliteten Videreformidling av identitet.

En bruker som er autorisert som rolle-innehaver i Enhetsregisteret og har fått visse rettigheter i Altinn, kan delegere rettigheter videre hvis tjenesteeier har åpnet for delegering på vedkommende tjeneste.

Autorisasjon og delegering settes opp av tjenesteeier i TUL.

Publisert: 25.07.2011lba