Avansert elektronisk signatur

Avansert elektronisk signatur er en elektronisk signatur bygget på kvalifisert sertifikat med spesielle, strenge krav til signaturfremstillingssystemet, dvs. den enhet man bruker til å utføre signaturen med.

  • Den er entydig knyttet til undertegneren
  • Den kan identifisere undertegneren
  • Den er laget ved hjelp av midler som bare undertegneren har kontroll over

Den er knyttet til andre elektroniske data på en slik måte at det kan oppdages om disse har blitt endret etter signering.

Publisert: 25.07.2011lba