Behandlingsansvarlig

Den som bestemmer formålet med behandling av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes (Jf. Personopplysningsloven).

Publisert: 25.07.2011lba