Beredskap

ASF har til enhver tid beredskap for håndtering av kritiske og alvorlige hendelser i Altinn. I forbindelse med større produksjonssettinger og innleveringsfrister etableres beredskapsteam og -planer.  

Publisert: 29.08.2011lba