Binære vedlegg

Vedlegg (som ikke er skjema) som sendes inn sammen med tjenesten. Aktuelle filformater for binære vedlegg er for eksempel Word, Excel- og/eller jpg filer.

Publisert: 25.07.2011lba