Blankett

Et fysisk stykke papir med ledetekster og inputområder som er en mal. Hensikt er å kunne "fange" strukturerte data for en offentlig virksomhet. En offentlig virksomhet er ansvarlig for hver blankett, og avgivere fyller ut blanketten.

Publisert: 25.07.2011lba