Bruker

Brukeren er i Altinn-sammenheng en person som benytter Altinn som sluttbruker eller som tjenesteutvikler (bruker i TUL).

Publisert: 25.07.2011lba