Case

Et case (i tjenestekalenderen) kan være en ide eller tanker om hvordan dere som tjenesteeier kan benytte Altinn, eller det kan ganske enkelt være en "beholder" som samler ulike tjenesteutviklingsprosjekter som henger sammen. Det trenger ikke nødvendigvis være funksjonalitet som finnes i løsningen i dag, men noe dere ser for dere i fremtiden. Tanken er også at listen skal kunne benyttes til f.eks. å samordne datainnhenting mellom ulike etater allerede på et idestadium.

Alle tjenesteeiere kan nå selv registrere sine egne case i caselisten i tjenestekalender (krever innlogging).

Publisert: 12.09.2014tal