D-nummer

Tildeles utenlandske personer som en entydig identifikasjon for norske myndigheter. D-nummeret er bygd opp på samme måte som fødselsnummeret, men har tillagt 4 i første posisjon i dato. Dvs. at personer som er født 1. januar 1970 får 410170 som de seks første sifrene.

Publisert: 25.07.2011lba