DSF

Det sentrale folkeregisteret. Viktig datakilde for Altinn i forbindelse med blant annet prefill. Registeret forvaltes av Skatteetaten.

Publisert: 25.07.2011lba