Databehandler

Den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

Publisert: 25.07.2011lba