Dokumentsenteret

Også kjent som Altinn dokumentsenter. Her finnes bl.a. dokumenter som berører samarbeidet mellom ASF, leverandør og samarbeidsetater. Opprinnelig URL for dokumentsenteret er https://altinn.brreg.no/sites/dokument/default.aspx men etterhvert har det blitt mer vanlig å kalle "gamle" Altinnett (https://altinn.brreg.no/default.aspx) for dokumentsenteret.

Publisert: 19.11.2014tal