Driftsdokumentasjon

Driftsdokumentasjon er dokumentasjon av kundens driftsløsning med oversikt over eventuelle elementer i leverandørens infrastruktur, programmer mv. som inngår som del av driftsløsningen. 

Publisert: 25.07.2011lba