Driftsløsning

Med driftsløsning menes alle maskinvare-, programvare- og øvrige infrastrukturkomponenter som inngår i driftstjenesten.

Publisert: 25.07.2011lba