Driftsstans

Driftsstans defineres som en tilstand der en eller flere brukere ikke har tilgang til IT-systemet på grunn av at en (eller flere) servere i en klynge er utilgjengelig.

Publisert: 25.07.2011lba